Adrian Furgalski – Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Magister nauk społecznych. Już od czasu studiów jego droga zawodowa związana jest z transportem w 1998 roku otrzymał od ministra transportu Tadeusza Syryjczyka propozycję pracy w gabinecie politycznym. Przygotowano wtedy m.in. program restrukturyzacji polskich kolei, kolejne umowy w ramach PPP na budowę m.in. autostrady A2 czy reformę zarządzania portami lotniczymi. W 2004 roku znalazł się w zespole Jana Rokity i współtworzył dokument Państwo dla Obywateli. Plan rządzenia 2005-2009” w zakresie transportu i infrastruktury. Specjalista analityk w sprawach polityki transportowej, monitoringu stanu branży i prognoz rozwoju transportu. Autor licznych publikacji prasowych oraz współautor publikacji książkowych. Przewodniczący Forum Kolejowego – Railway Business Forum (RBF).

Jakub Klimkiewicz – Wiceprezes Zarządu

Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od początku pracy w ZDG TOR związany z Wydawnictwem Rynek Kolejowy, początkowo jako dziennikarz miesięcznika Rynek Kolejowy" i portalu www.rynek-kolejowy.pl. Współtworzył i kierował publikowanym przez Wydawnictwo anglojęzycznym magazynem prezentującym przegląd rynków kolejowych w Europie Środkowej i Wschodniej Railway Market Central and Eastern European Review" oraz towarzyszącym mu serwisem CEE Rail Report (www.railwaymarket.eu). Od 2007 roku zaangażowany w tworzenie konferencji organizowanych przez Wydawnictwo.  Od 2009 roku dyrektor programowy Wydawnictwa. Od 2012 roku członek zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR sp. z o.o.

Tadeusz Syryjczyk Partner

Tadeusz Syryjczyk jest doktorem nauk technicznych w zakresie informatyki. W latach 1971-1989 był pracownikiem naukowym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W latach 80. działał w krakowskiej Solidarności".  W 1987 r. był współzałożycielem Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego, a od 1990 r. jego prezesem. Minister przemysłu w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Minister szef zespołu doradców premier Hanny Suchockiej. Minister transportu i gospodarki morskiej w rządzie Jerzego Buzka. W latach 1991-2001 poseł na sejm. W okresie 2003-2007 przedstawiciel Polski w Radzie Dyrektorów w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie.  W ZDG TOR zajmuje się zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem transportu kolejowego w Polsce i Unii Europejskiej.

Karol Cichecki Dyrektor Działu Infrastruktury

Z wykształcenia inżynier. Ukończył studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej w specjalnościach budownictwo ogólne oraz inżynieria komunikacyjna. Jest absolwentem studiów podyplomowych na kierunku project management w Szkole Głównej Handlowej oraz zarządzanie lotnictwem w Akademii Obrony Narodowej. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej oraz certyfikat zarządzania projektami zgodnie z metodyką PRINCE2. Swoją karierę zawodową rozpoczął od stanowiska asystenta projektanta branży lotniskowej i drogowej w hiszpańskiej firmie konsultingowej, następnie pracował jako projektant i project manager projektów infrastrukturalnych oraz kierownik zespołu. W ZDG TOR zajmuje się koordynacją pracy zespołu w Dziale Infrastruktury oraz nadzorem nad prowadzonymi projektami.


Paweł Rydzyński – Dyrektor ds. Projektów Transportowych

Związany z zespołem doradczym ZDG TOR od 2011 r. Specjalizuje się m.in. w analizie systemów transportu publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem integracji podsystemów transportu w zakresie rozkładów jazdy i taryf, jak również w funkcjonowaniu spółek zajmujących się transportem publicznym oraz realizacji planów transportowych. Autor licznych publikacji podejmujących tematykę przewozów pasażerskich w Polsce, współautor opracowań pn. „Biała Księga Transportu. Kolej na działania” oraz „Biała Księga Mobilności w Aglomeracjach”.