Pion wydawnictw i konferencji Zespołu Doradców Gospodarczych TOR specjalizuje się w realizacji projektów komunikacyjnych, takich jak portale internetowe, magazyny i wydarzenia.

 • www.RYNEK-KOLEJOWY.pl

  Portal www.rynek-kolejowy.pl to najważniejsze w polskim internecie źródło informacji o polskiej branży kolejowej i zmianach w niej zachodzących.

 • www.RYNEKINFRASTRUKTURY.pl

  Portal www.rynekinfrastruktury.pl to bieżąca analiza relacji między zamawiającymi i wykonawcami na polskim rynku infrastruktury wraz z aktualnymi danymi na temat postępu prac prowadzonych projektów infrastruktury transportowej i przesyłowej.

 • magazyn RYNEK KOLEJOWY

  Wydawany od 2002 roku miesięcznik Rynek Kolejowy to rzetelne, sprawdzone, profesjonalne źródło opinii, analizy, oceny.

 • www.TRANSPORT-PUBLICZNY.pl

  Jedyny w polskim internecie portal poświęcony zintegrowanemu transportowi publicznemu.