Wspomagamy naszych klientów w wielu obszarach związanych z szeroko pojętą infrastrukturą:

- Pozyskiwanie funduszy europejskich,

- Wsparcie dla przewoźników, zarządców infrastruktury, właścicieli lub użytkowników bocznic, operatorów bocznic, producentów urządzeń lub pojazdów kolejowych,.

- Usprawnienie funkcjonowania przewoźnika kolejowego zarówno towarowego jak i pasażerskiego.

- Wsparcie dla podmiotów działających w branży transportu publicznego, jednostek samorządu terytorialnego.

- Komercyjne wykorzystanie nieruchomości lub zarządzanie nieruchomościami kolejowymi.


infrastruktura
 
Infrastruktura to nasze środowisko naturalne. Kolej, wokół której zbudowaliśmy nasze kluczowe kompetencje, to jeden z najważniejszych mechanizmów wspomagających funkcjonowanie polskiej gospodarki. Jednak żaden z systemów infrastruktury transportowej czy przesyłowej nie może i nie będzie funkcjonował w oderwaniu od pozostałych. Świadomość tych współzależności jest sednem naszego profesjonalizmu.

 


Infrastruktura

transport publiczny
 
Mamy świadomość, że polskie miasta, jeśli chcą się rozwijać i stawać aglomeracjami nowoczesnymi, atrakcyjnymi dla mieszkańców, turystów i biznesu, muszą nauczyć się myśleć o transporcie publicznym w sposób systemowy.Transport zbiorowy, w tym przede wszystkim publiczny, to transport przyszłości. Nowoczesny, dostępny, energooszczędny, zintegrowany, przyjazny każdej potencjalnej grupie pasażerów, atrakcyjny. Nic go nie zastąpi.

 


Infrastruktura

zarządzanie projektami
 
Sprawne i efektywne zarządzanie projektami inwestycyjnymi w sektorach budownictwa i infrastruktury jest kluczowe dla ich poprawnej realizacji. Każdy z podmiotów zaangażowanych w taki proces może zyskać na otrzymaniu wsparcia w zakresie organizacji projektu, zarzadzania kontraktem, jego audytu i kontroli, analizy ryzyk, czy szacowania ewentualnych roszczeń.

 


Transport publiczny

samorządy

W rękach władz samorządowych leżą decyzje o najbardziej elementarnych kwestiach rozwoju Polski i jej infrastruktury. Efektywna realizacja wizji rozwoju gmin, powiatów i województw zależy od pozyskania środków na rozwój, zdobycia fachowej wiedzi i umiejętności współdziałania, zwłaszcza w planowaniu rozwoju infrastruktury. Pomagamy w tym, przygotowując plany transportowe, strategie rozwojowe i analizy potrzeb mieszkańców.

 


Samorządy

środowisko

Rozwój polskiej infrastruktury transportowej i przesyłowej musi odbywać się w sposób zrównoważony.
W przeciwnym razie będzie on szkodził rodzimej naturze, a to wpłynie niekorzystnie na stabilność i tempo procesów inwestycyjnych.

 


Transport publiczny

 

energetyka

Wytwarzanie i przesył energii to siła polskiej gospodarki, a jednocześnie branża ta to najważniejszy dostawca i zarazem grupa klientów operatorów kolejowych. Ścieżka, jaką podążać będą strategie rozwoju polskiego sektora energetycznego, wpłynie na rynek operatorów, dostawców i wykonawców rynków kolejowego oraz drogowego. Zmieniająca się struktura źródeł wytwarzania energii i kierunków ich pozyskiwania wpływa na całą polską gospodarkę.

 


Kolej

środki unijne
 
Nowa perspektywa budżetowa Unii Europejskiej to ogromna szansa i olbrzymie wyzwanie. Umiejętność rozpoznania szans na rozwój, jakie tkwią w nowych programach operacyjnych czy mechanizmach takich jak Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, to najważniejsze zadanie na dziś. Nowa perspektywa to prawdopodobnie ostatnia szansa na unijną pomoc w realizacji najbardziej zaawansowanych, zintegrowanych i ambitnych projektów. Uczestniczymy w tym procesie.