Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o.
Plac Bankowy 2,
00-095 Warszawa, Polska

 

tel. +48 22 323 77 50-51
fax +48 22 468 17 73
zdgtor@zdgtor.pl
www.zdgtor.pl
 
Kapital zakładowy: 54 000 PLN;
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000133090
 
NIP: 1132041930
 
 
Forum Kolejowe - Railway Business Forum:        www.rbf.net.pl