INFRASTRUKTURA, TRANSPORT

PUBLICZNY, SAMORZĄDY

 
Jesteśmy wiodącą w Polsce firmą specjalizującą się w doradztwie
i analizach z obszarów infrastruktury transportowej oraz zintegrowanych systemów transportu publicznego dla klientów biznesowych, instytucjonalnych i samorządowych.
 

TOR W MEDIACH       

NAJNOWSZE PROJEKTY       

 • Michał Zięba dołączył do Zespołu Doradców Gospodarczych TOR

  Michał Zięba w ZDG TOR objął stanowisko Dyrektor Działu Bezpieczeństwa Kolejowego i Interoperacyjności.

  Michał Zięba z wykształcenia jest radcą prawnym po odbyciu aplikacji radcowskiej prowadzonej przy OIRP w Warszawie. Ukończył Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Jest również absolwentem studiów podyplomowych w Polskiej Akademii Nauk. Od początku aktywności zawodowej związany z regulowanymi sektorami infrastrukturalnymi, początkowo z lotnictwem cywilnym, telekomunikacją a następnie z transportem kolejowym. Ostatnio zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Kolejowego w Urzędzie Transportu Kolejowego gdzie odpowiadał m.in. za procesy związane z certyfikacją przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury i podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie wagonów towarowych, wydawaniem świadectw bezpieczeństwa dla użytkowników bocznic kolejowych, zatwierdzaniem dokumentacji systemu utrzymania pojazdów kolejowych oraz licencjonowaniem maszynistów. W czasie pracy w Departamencie Zezwoleń Technicznych i Interoperacyjności, jako naczelnik Wydziału Rynku Infrastruktury zajmował się natomiast dopuszczaniem do eksploatacji podsystemów strukturalnych, budowli i urządzeń stosowanych na rynku kolejowym a także nadzorem nad jednostkami notyfikowanymi dokonującymi oceny zgodności m.in. z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności. Prelegent w licznych konferencjach branżowych w obszarze bezpieczeństwa i interoperacyjności oraz wykładowca na uczelniach wyższych. Brał aktywny udział w pracach legislacyjnych zmian ustawy o transporcie kolejowym i rozporządzeń wykonawczych, w tym w zakresie implementacji dyrektyw Unii Europejskiej. Reprezentował Polskę w spotkaniach Europejskiej Agencji Kolejowej w tym na posiedzeniach Rady Administracyjnej ERA czy grupy NSA Network oraz w ramach programu twinningowego Komisji Europejskiej doradzając Ministerstwu Transportu Ukrainy. W Zespole Doradców Gospodarczych TOR będzie zajmował się m.in. obszarami zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem oraz zarządzania ryzykiem w transporcie kolejowym, bezpieczeństwem na bocznicach kolejowych, dostępem do infrastruktury kolejowej i obiektów infrastruktury usługowej, inwestycjami w tabor i modernizacje linii kolejowych oraz procesem dopuszczania do eksploatacji wyrobów kolejowych.

 • Bezpieczna kolej

  21 Kwietnia w Urzędzie transportu Kolejowego została podpisana Deklaracja dotycząca rozwoju kultury bezpieczeństwa transportu kolejowego. Wśród podpisów ponad 90 przedstawicieli, w imieniu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR, podpis złożył Wiceprezes Zarządu, Pan Adrian Furgalski.

  Nigdy nie jest zbyt wiele działać, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Kluczem do sukcesu jest propagowanie właściwych wzorów zachowań. Powinny być one prowadzone przede wszystkim przez sygnatariuszy Deklaracji na każdym szczeblu, czy to zawodowym, czy prywatnym. Na bezpieczeństwo w transporcie patrzy się całościowo. Jest to ważne, jeżeli chodzi o współodpowiedzialność zarządców – podkreślił Adrian Furgalski. Przedstawiciele, którzy podpisali Deklarację zobowiązali się m.in. do priorytetowego traktowania systemu bezpieczeństwa, czy wyciągania wniosków i dokładnego analizowania wypadków. Publikacja : 21 kwietnia 2016 r. www.rynek-kolejowy.plLink : www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/przewoznicy-utk-i-zdg-tor-razem-na-rzecz-poprawy-bezpieczenstwa-na-kolei-76303.html

 • ZDG TOR wspomógł wykorzystanie środków unijnych

  Prawie 100 mln złotych dofinansowania uzyskała w końcówce ubiegłego roku PKP PLK na dwa projekty dotyczące instalacji urządzeń automatyki i diagnostyki kolejowej. Szybkie przygotowanie aplikacji było możliwe m.in. dzięki wyjątkowym narzędziom pracy ZDG TOR.

  18 grudnia zawarta została umowa o dofinansowanie projektu o wartości blisko 80 mln złotych, pn. „Poprawa jakości i niezawodności usług kolejowych poprzez zakup urządzeń wykorzystywanych do diagnostyki stanu taboru i linii kolejowych". Inwestycja otrzymała wsparcie w wysokości ponad 38 mln złotych z Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.Głównym celem projektu jest poprawa jakości i niezawodności usług kolejowych przez właściwą i terminową diagnostykę elementów infrastruktury linii kolejowych oraz taboru. Będzie ona możliwa dzięki zakupionym w ramach projektu specjalistycznym urządzeniom przeznaczonym do realizacji pomiarów i badań, zarówno bezpośrednio w torze kolejowym, jak i warsztatach zajmujących się oceną wyrobów kolejowych. Wymiernymi efektami inwestycji będą poprawa bezpieczeństwa, jakości i niezawodności usług kolejowych, podniesienie efektywności utrzymania dróg kolejowych oraz zwiększenie trwałości infrastruktury kolejowej.Ponad 51 mln złotych dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 PKP Polskie Linie Kolejowe otrzymały na realizację projektu "Poprawa jakości i niezawodności usług kolejowych poprzez centralizację i automatyzację urządzeń srk". Ta umowa została podpisana 23 grudnia.Inwestycja ma na celu poprawę jakości i niezawodności usług kolejowych przez centralizację lub automatyzację urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk). Realizowane w ramach projektu roboty budowlane polegają na przebudowie wybranych przejazdów kolejowych, zmianie kategorii przejazdu, wymianie nawierzchni drogowej na dojazdach i w obrębie przejazdów.Ponadto, projekt obejmuje centralizację prowadzenia ruchu lub jego pełną automatyzację, przez zabudowę nowoczesnych urządzeń, umożliwiających podniesienie poziomu bezpieczeństwa eksploatacji oraz eliminację błędów ludzkich. Centralizacja sterowania umożliwi zmniejszenie kosztów eksploatacji sterowania oraz kosztów utrzymania i bieżącej eksploatacji budynków do prowadzenia ruchu pociągów. Wynikiem modyfikacji istniejących urządzeń sterowania ruchem kolejowym jest zwiększenie ich niezawodności, a przez to zmniejszenie opóźnień pociągów wynikających z usterek. Projekt dotyczy rewitaliacji 33 przejazdów kolejowo-drogowych.Dokumentację aplikacyjną dla tych dwóch projektów przygotował Zespół Doradców Gospodarczych TOR. Warto zauważyć, że musiała ona zostać przygotowana w iście ekspresowym tempie. – Udało się to dzięki temu, że dysponujemy najefektywniejszym zespołem ekspertów i specjalistów w Polsce oraz dzięki bardzo dobrej współpracy z PKP PLK – mówi członek zarządu ZDG TOR Janusz Zubrzycki. Dzięki temu PKP PLK wykorzystała dodatkowe niemal 100 mln zł środków unijnych.Członek zarządu firmy podkreśla unikatowe połączenie wiedzy w zakresie ekonomii i funkcjonowania PKP PLK zespołu doradców TOR. – Wyjątkowe narzędzia pracy i nowatorski system zarządzania umożliwiają ZDG TOR realizację niestandardowych studiów wykonalności w nieosiągalnych dla konkurencji terminach i budżetach – podsumowuje Zubrzycki.Publikacja: 15 stycznia 2016 r. Rynek KolejowyLink: http://www.rynek-kolejowy.pl/61118/zdg_tor_wspomogl_wykorzystanie_srodkow_unijnych.html

 • Janusz Zubrzycki dołączył do Członków Zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR

  Janusz Zubrzycki, dotychczas pełniący funkcję dyrektora zarządzającego, został powołany na członka zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. W składzie zarządu ZDG TOR nie zaszły inne zmiany. Na stanowisku prezesa pozostaje Henryk Klimkiewicz oraz wiceprezes Adrian Furgalski i Jakub Klimkiewicz.

  Janusz Zubrzycki jest absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Magister finansów i bankowości. Doktorant ekonomii w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2003-2006 pracował jako zarządzający ryzykiem portfela inwestycyjnego na rynku kapitałowym i pieniężnym.Od 2006 do 2008 roku związany z ZDG TOR, w latach 2008-2010 pracował jako analityk finansowy w międzynarodowej firmie doradczej PNO Consultants. Jest autorem lub wspólautorem ponad 200 projektów doradczych obejmujących tematykę transportową. Obecnie w ZDG TOR jest odpowiedzialny za funkcjonowanie części doradczej przedsiębiorstwa.